Najświętsze Serce
Pana Jezusa


Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo.

więcej »

Msze Swiete

Ogłoszenia

„On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani

i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to JA JESTEM.

Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».

 

 

Wszystkim Parafianom i odwiedzającym tę stronę

 

życzymy doświadczenia bliskości

 

Chrystusa ZmartwychwstałegoJ.

 

 

Duszpasterze